TicketSmart

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

jegyvásárlásra és rendezvény-látogatásra vonatkozóan

 

hatályos 2023. október 19. napjától

 

A jelen Általános Szerződési Feltételek ("ÁSZF") tartalmazzák a Lumina Park Kft. (székhely 1062 Budapest, Teréz körút 55-57. A. ép. 2. em.., cégjegyzékszám: 01-09-400374, adószám: 27844999-2-42), mint szolgáltató ("Szolgáltató") által üzemeltetett rendezvény(ek) (együtt a "Rendezvények") látogatására irányuló jegyvásárlására, valamint a Rendezvények látogatására vonatkozó szabályokat; ennek megfelelően a Szolgáltató és a lenti, 2. pont alatt definiált Jegyvásárló, Jegybirtokos és Látogató közötti jogviszonyt, a vonatkozó jogokat és kötelezettségeket.

Kérjük, hogy megrendelése véglegesítése, és a Rendezvények felkeresése előtt figyelmesen olvassa el a jelen dokumentumot, mert megrendelése véglegesítésével, illetve a látogatásával Ön elfogadja a jelen ÁSZF tartalmát!

Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és azt kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

A mindenkor hatályos ÁSZF, az egyéb termékek és szolgáltatások külön szerződéses feltételei, valamint a BGYH Zrt-nek a jelen ÁSZF részét képező házirendjei, továbbá a jelen ÁSZF részét képező Adatkezelési Tájékoztató a www.luminapark.hu oldalon és aloldalain elérhetőek, megtekinthetőek, és onnan nyomtathatóak, valamint megtalálhatóak a Rendezvények helyszínén.

A Szolgáltató az ÁSZF-et időről-időre felülvizsgálja és módosíthatja.

1. A SZOLGÁLTATÓ ADATAI

Cégnév: Lumina Park Kft.

Cím: 1062 Budapest, Teréz körút 55-57. A. ép. 2. em..,

Cégjegyzékszám: 01-09-400374

Adószám: 27844999-2-42

Közösségi adószám: HU27844999

E-mail: luminapark@budapestspas.hu

2. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

2.1. Szolgáltató: Lumina Park Kft.

2.2. Rendezvények: a Szolgáltató által üzemeltetett rendezvények

2.3. Látogató: a Rendezvényekre belépésre jogosult természetes személy.

2.4. Jegyvásárló: a Jegyet a Szolgáltatótól megvásárló személy.

2.5. Jegybirtokos: a Jegyvásárló vagy aki számára a Jegy jogszerűen átadásra került.

2.6. Fogyasztó: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: "Ptk.") 8:1. § (1) bekezdésének 3. pontja, illetve a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 2. § a) pontja szerinti, szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy; elsősorban: a Jegyvásárló.

2.7. Jegy: a Rendezvényekre a belépésre vonatkozó igényt megtestesítő, bármely (nyomtatott vagy elektronikus) formában kiállított és egyedi azonosítóval ellátott, bemutatóra szóló igazolás, amelyet a belépéskor fel kell mutatni.

2.8. Szerződés: a Szolgáltató és a Jegyvásárló / Látogató között a Jegy megvásárlásával / a Rendezvényekre való belépéssel létrejövő megállapodás, amelynek részét képezi a jelen ÁSZF.

2.9. Házirend: A Rendezvényekre vonatkozó magatartási szabályokat magában foglaló, az ÁSZF mellékletét képező magatartási szabályok, valamint a BGYH Zrt. által közzétett dokumentumok, amelyek elérhetőek https://luminapark.hu weboldalon, valamint a helyszínen.

2.10. Kártyás fizetési partner: A Nebet.hu Kft. által fenntartott és fejlesztett Ticketsmart jegykezelési rendszer, mely az OTP Mobil Kft. által fejlesztett és üzemeltetett SimplePay online fizetési rendszer, melynek vásárlókra vonatkozó ÁSZF-je az alábbi linken érhető el: https://simplepay.hu/vasarlo-aff/.

2.11. Weboldal: a https://luminapark.hu webcímen található weboldal

 

3. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

3.1. Ezen ÁSZF-ben foglalt minden megállapodás vonatkozik a Jegyvásárlók, Jegybirtokosok és Látogatók, valamint a Szolgáltató között, a Rendezvények látogatása céljából létrejött jogviszonyra. Esetleges módosításukra, attól való eltérésre csak a felek által aláírt, egyedi írásbeli megállapodások alapján kerülhet sor.

3.2. A Rendezvényeket bármilyen életkorú természetes személyek látogathatják, de kiskorú személyek csak nagykorú személy kíséretében vehetnek részt azokon.

3.3. A Jegyvásárló a Jegy megvásárlásával, a Jegy vásárlójától különböző Jegybirtokos személy a Jegy jogszerű megszerzésével, a Látogató, amennyiben korábban nem volt a Jegybirtokos, a Rendezvények helyszínére való belépéssel a jelen ÁSZF-et magára nézve kötelezőnek elfogadja.

 

4. ÁRAK, BELÉPŐJEGYEK

4.1. A Jegyvásárlásnál, a megrendelés leadásának napján a Szolgáltató által a https://luminapark.hu weboldalon közzétett ár érvényes, minden más – korábban, vagy más forrás által, így különösen marketing céllal készült kiadványban – megadott ár kizárólag tájékoztató jellegű. Valamennyi termék vagy szolgáltatás esetén annak bruttó ára került feltüntetésre, amely tartalmaz valamennyi adót és járulékot. A Jegyvásárló által fizetendő összeg az adott termék/szolgáltatás mindenkori – jelenleg 27%-os – ÁFÁ-t tartalmazó vételára, és ez egyértelműen feltüntetésre kerül a „fizetési összegzés”-ben, mely a rendelés leadása előtt látható.

4.2. A Rendezvényekre online és a helyszínen megvásárolt jegyekkel lehet belépni. Az online és a helyszínen megvásárolható jegyek ára eltérhet egymástól. Az online jegyértékesítés meghatározott darabszámú Jegy értékesítését követően lezárul (sold-out), ennek végeztével csak a Rendezvények helyszínén vásárolhatóak egyéni jegyek. Az online fizetés bankkártyával, illetve SZÉP-kártyával lehetséges.

4.3. Eljárás hibás ár esetén

Nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árnak minősül:

-0,- (nulla) Ft-os ár,

-kedvezménnyel csökkentett, de a kedvezményt tévesen feltüntető ár.

Hibás ár feltüntetése esetén Szolgáltató felajánlja a Jegy valós áron történő megvásárlásának lehetőségét, mely információ birtokában a Jegyvásárló eldöntheti, hogy megrendeli valós áron a Jegyet vagy minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül elállhat a Szerződéstől.

4.4. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Jegyárakat bármikor megváltoztassa, a változtatás joga azonban nem alkalmazandó a már létrejött Szerződések keretében megvásárolt Jegyekre.

4.5. A Rendezvények helyszínén igénybe vehető mellékszolgáltatások, valamint étel- és italfogyasztás külön ellenérték és fizetés keretében vehető igénybe.

4.6. A Jegyek átruházhatóak. A Jegy átruházása esetén a Jegybirtokos a Jegy átvételével a jelen ÁSZF-et elfogadja. Tilos a Jegy üzletszerű forgalomba hozása, illetve kereskedelmi célú tovább értékesítése.

 

5. AZ ONLINE ÚTON TÖRTÉNŐ MEGRENDELÉS (JEGYVÁSÁRLÁS) MÓDJA

5.1. A Szolgáltató a Weboldal értékesítési rendszerén (valamint a vele szerződésben álló továbbértékesítőn) keresztül leadva fogadja a megrendeléseket. Jelen 5. pontban foglalt rendelkezések tekintetében a „Szolgáltató”-ra vonatkozó rendelkezések a továbbértékesítőre is irányadók.

5.2. A Jegy csak az adott jegytípus mellett megadott többszörösnek megfelelő mennyiségben rendelhető meg, és nem lehet kevesebb, mint az ártáblázatban megadott minimális mennyiség (1 db.).

5.3. A Szolgáltató Weboldalán a termékekről és szolgáltatásokról – ideértve azok árát is-, található információk csupán tájékoztató jellegűek. Valamennyi ezen információ alapján a Jegyvásárló (Fogyasztó) által leadott rendelés a Ptk. szerinti ajánlatnak minősül, melynek a Szolgáltató részéről történő elfogadása feltétele a Szerződés létrejöttének. Az ajánlat megérkezését követően a Jegyvásárló részére késedelem nélkül megküldésre kerül az ajánlat kézhezvételének visszaigazolása, majd – a fizetés sikeres megtörténtét követően – az ajánlat elfogadása, valamint a Jegy. A Jegyvásárló és a Szolgáltató között a Szerződés az ajánlat Szolgáltató részéről történő elfogadásával jön létre. A Szolgáltató az ajánlat megtételét követően azonnal, de legkésőbb 1 (egy) munkanapon belül köteles email útján értesíteni a Fogyasztót az ajánlat elfogadásáról, valamint ebben az e-mailben tájékoztatja a Jegy letölthetőségéről.

5.4. A megrendelés megtétele önmagában nem kötelezi a Szolgáltatót, a válasz hiánya pedig nem jelenti a megrendelés hallgatólagos elfogadását.

 

6. AZ ON-LINE MEGRENDELÉS LÉPÉSEI

6.1. A megrendeléseket a Szolgáltató / továbbértékesítő által üzemeltetett internetes oldalon elérhető vásárlói felületen adhatja le a Jegyvásárló.

6.2. Megrendeléshez először ki kell választani a látogatás dátumát (év, hónap, nap), majd a következő lépésnél a kívánt jegytípust (Kedvezményes/Normál/Családi). Fentieket követően be kell jelölni, hogy a Jegyvásárló az adott jegytípusból hány darabot kíván a kosárba tenni, és a „Jegyek Hozzáadása” ikonra kattintani. Ezzel a Jegyek a kosárba kerülnek. A kosárra kattintva a kosár tartalmát szükséges ellenőrizni. Ha a kosár tartalma megfelelő, akkor a „Tovább a fizetéshez” ikonra kattintva továbblépve adja meg a személyes és számlázási adatokat.

6.3. Ezután a Jegyvásárló átirányításra kerül a Kártyás fizetési partner webes felületére, ahol csak bankkártyával és- amennyiben Szolgáltató partner lehetővé teszi, SZÉP-kártyával-lehetséges a fizetés. A vásárlási folyamat a fizetés megtörténte előtt bármikor, következmények nélkül megszakítható. Sikeres fizetés esetén a Jegyvásárló visszaérkezik a Weboldalra, ahonnan letöltheti a Jegy(eke)t, és ezzel egyidejűleg, de legkésőbb egy munkanapon belül e-mailben is értesül a fizetés eredményességéről és megkapja a Jegyeket, csatolt PDF-ként, a megrendelés visszaigazolásával együtt. Az elektronikus fizetési szolgáltatás tekintetében a Jegyvásárló oldalán felmerülő költség a Jegyvásárlót terheli.

6.4. A Szolgáltató kizárólag elektronikus számlát állít ki, amelyet a Jegyvásárló által megadott névre, ill. a számlázás során feltüntetett cég nevére kerül kiállításra, amennyiben a cégnév/EU VAT mező kitöltésre került. Az elektronikus számla e-mailen kerül megküldésre.

6.5. A Jegyvásárló kizárólagos felelőssége, hogy a Jegy(eke)t a Látogató(k) részére átadja.

 

7. AZ ADATBEVITELI HIBÁK ELLENŐRZÉSÉNEK ÉS JAVÍTÁSÁNAK MÓDJA

7.1. A megrendelés adatai a megrendelési folyamat során, annak egész ideje alatt, a megrendelés leadásáig szerkeszthetőek / javíthatóak. A Jegyvásárlónak a megrendelés során a megrendelés véglegesítése előtt folyamatosan lehetősége van az általa bevitt adatok módosítására. Felhívjuk a figyelmet, hogy a Jegyvásárló felelőssége, hogy az általa megadott adatok pontosan kerüljenek bevitelre, hiszen a megadott adatok alapján kerül a számla kiállításra.

7.2. A Szolgáltató a pontatlan adatbevitel alapján történő teljesítésért felelősségét kizárja. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a rosszul megadott e-mail cím vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezheti és adott esetben meggátolhatja a Szerződés létrejöttét.

7.3. A Szolgáltató külön felhívja a Jegyvásárlók figyelmét, hogy amennyiben nem kapnak visszaigazolást, ellenőrizzék, hogy a jegyet tartalmazó email nem került-e spambe, vagy kérjük haladéktalanul jelezzék, amennyiben esetleg nem érkezett meg a Jegy, csak a vásárlást igazoló számla.

 

8. A FIZETÉS MÓDJA

8.1. Az online értékesített szolgáltatások ellenértéke kizárólag bankkártyás fizetés (Szolgáltató jogosultságai alapján SZÉP-kártyás) útján, a Kártyás fizetési partner rendszerének használatával fizethető meg. A Szolgáltató a Jegyvásárló által a fizetési folyamat során megadott, a Kártyás fizetési partner által a fizetéshez felhasznált adatokhoz nem fér hozzá, nem rögzíti, ill. tárolja azokat. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Kártyás fizetési partner rendszerének hibáiért, hiányosságaiért vagy biztonságosságáért.

8.2. A Szolgáltató kizárja a megvásárolt Jegyek cseréjét, visszaváltását, vásárlási értékük visszatérítését, kivéve abban az esetben, amennyiben a Rendezvény (látogathatósága) kizárólag a Szolgáltató érdekkörében felmerült okból marad el. A Rendezvény (látogathatósága) esetleges elmaradása esetén a Szolgáltató felajánlja a Jegy átfoglalásának a lehetőségét, valamint amennyiben a Jegyvásárló nem él az átfoglalás lehetőségével, úgy a Szolgáltató a számára visszatéríti a Jegy árát (a tranzakciós díj nélkül). A Jegy árának visszatérítése ugyanarra a bankkártyára történik, amivel a Jegyvásárló megvásárolta a Jegyeket, a fizetéshez alkalmazott Kártyás fizetési partner rendszerén keresztül.

8.3. A Jegyvásárló tudomásul veszi, hogy amennyiben a saját érdekkörében felmerülő okból nem tud részt venni a Rendezvényen, úgy a Szolgáltató nem tudja számára visszatéríteni a Jegy árát.

9. RÉSZVÉTEL A RENDEZVÉNYEKEN

9.1. A Látogatók a Szolgáltató mindenkori Házirendje betartásával jogosultak a Rendezvényeken részt venni. A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a Rendezvények területén tartózkodó személyek belépésre való jogosultságát a helyszínen folyamatosan ellenőrizze.

9.2. A Jegy ára tartalmazza a belépést a Házirendben meghatározott nyitva tartás utolsó belépési időpontjáig. A Rendezvények területére nem vihetőek be háziállatok, elhelyezésükről a Szolgáltatónak nem áll módjában gondoskodni. Kivételt képeznek az erre vonatkozó jogszabályban meghatározott vakvezető eb, az ezt bizonyító igazolás felmutatásával.

9.3. A Házirend megsértése a Rendezvényeken történő részvétel egyoldalú felfüggesztését vonhatja maga után, amely esetén a Látogató kártérítésre, illetve visszatérítésre nem tarthat igényt.

 

10. BELÉPÉS A RENDEZVÉNYEKRE. SZAVATOSSÁGI ÉS FELELŐSSÉGI RENDELKEZÉSEK

10.1. A Szolgáltató szavatolja, hogy a Látogató a jogszerűen birtokolt Jeggyel be tud lépni az adott Rendezvényre, azzal, hogy az esetleges nagy látogatottságra tekintettel a Szolgáltató nem vállal szavatosságot arra, hogy maga a beléptetési folyamat mennyi ideig tart. A Szolgáltató kivételes esetben fenntartja magának a jogot arra, hogy a Rendezvényeken technikai, biztonsági szempontok alapján, vagy egyéb, előre nem látott körülmény miatt bizonyos helyeket a Látogatók elől elzárjon. A Szolgáltató felhívja a figyelmet, hogy Rendezvények területének földrajzi-építészeti adottságai miatt előfordulhat, hogy a terület egyes részei nem látogathatóak. Ezzel kapcsolatban a Szolgáltató kifejezetten kizárja a felelősségét, hogy ezen okok miatt a Látogató részére a Jegy árát visszatérítse, arra utólagos kedvezményt adjon, kártérítést, kártalanítást vagy bármilyen kompenzációt fizessen.

10.2. A Rendezvények (látogathatóságának) – 8.2 pont szerinti – elmaradása esetén a Szolgáltató gondoskodik a Jegyek visszaváltásáról. A Rendezvények (látogathatósága) elmaradásának tényéről a Szolgáltató a tudomásszerzést követően haladéktalanul tájékoztatja a Látogatót a Weboldalon közzétett tájékoztató útján. A tájékoztatás nem ismeretéből fakadó károkért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

10.3. A Szolgáltató a Szerződés teljesítéséhez jogosult alvállalkozókat igénybe venni. Az alvállalkozók tevékenységéért úgy felel, mintha maga járt volna el.

A Látogató továbbá tudomásul veszi, hogy a Rendezvényekhez kapcsolódóan olyan termékek és szolgáltatások is megvásárolhatóak, amelyeket nem a Szolgáltató, hanem harmadik személyek nyújtanak. Ilyen esetekben a szerződés közvetlenül a Látogató és ezen harmadik személy között jön létre, a jogviszonyból származó jogok és kötelezettségek közvetlenül őket jogosítják, illetve kötelezik. A Látogató kifejezetten tudomásul veszi, hogy az ilyen termékekkel és szolgáltatásokkal, illetőleg a rájuk vonatkozó jogviszonnyal összefüggésben a Szolgáltatóval szemben semmilyen igényt nem támaszthat. A Szolgáltató általánosságban is kijelenti, hogy nem vállal semmilyen felelősséget a harmadik személyek által nyújtott termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban. A szerződéses partnerek által nyújtott szolgáltatásokat és termékeket a Látogató kizárólag saját felelősségére veheti igénybe, használhatja. A Szolgáltató továbbá nem vállal semmilyen felelősséget ezen harmadik személyek által biztosított szolgáltatások és termékek igénybevételével, illetve használatával kapcsolatban keletkezett vagy elszenvedett károkért.

10.4. A Látogató a Rendezvényeket csak saját felelősségére – saját egészségügyi állapotának figyelembevételével – látogathatja, figyelemmel a téli időjárási körülményekre is. A Látogató tudomásul veszi, hogy Rendezvények – jellegükből adódóan – napnyugta után látogathatók, a Rendezvények területének egyes részei nincsenek megvilágítva. A Szolgáltató kizárólag a neki felróható szándékos, továbbá az általa okozott, emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért felel, és a Látogatót jogszabályok alapján kifejezetten megillető jogokon túl kizárja a felelősségét minden egyéb káresemény kapcsán, az emberi életben, testi épségben, egészségben, vagyontárgyakban esett kárt is ideértve. A Jegy ára az előzőekben írt kizárásokra tekintettel került meghatározásra.

10.5. A Szolgáltató a Rendezvények biztonságos lebonyolítása érdekében fenntartja a jogot arra, hogy a Rendezvények területére bevihető tárgyakat, eszközöket a Házirendben meghatározza, illetve azok bevitelét a beléptetési folyamat során a Rendezvények helyszínén korlátozza. A Rendezvények területére étel, ital és dohánytermék csak annyiban és olyan mennyiségben vihető be, amennyiben azt az adott Rendezvény Házirendje lehetővé teszi. A Szolgáltató továbbá felhívja a Látogató figyelmét a Házirend előzetes ellenőrzésére.

10.6. Azt követően, hogy a Jegyvásárló átvette a Jegyet, a Szolgáltató nem vonható felelősségre a Jegy károsodásáért, megsemmisüléséért vagy sérüléséért. A sérült vagy elveszett Jegy kapcsán alkalmazott eljárások okán nem jogosult a Látogató igényt vagy követelést támasztani a Szolgáltatóval szemben.

10.7. A Jegyvásárló a Jegy megvásárlásával kijelenti, hogy az általa a vásárlási folyamat során megadott adatok a valóságnak megfelelően kerülnek megadásra a vásárlás keretében, annak idejében és minden egyéb olyan alkalommal, amikor az a szolgáltatások igénybevétele során szükséges. A Szolgáltató kizárja a helytelen vagy működésképtelen adatok, email-cím vagy szállítási cím megadásából eredő kárért való felelősségét, ugyanakkor az ezzel kapcsolatosan felmerülő kárának megtérítését követelheti.

10.8. A Látogató felelős mind polgári jogi, mind büntetőjogi értelemben az általa a Rendezvények keretében, vagy azzal összefüggésben okozott károkért, mind a Szolgáltató, mind egyéb közreműködők és szerződéses partnerek, mind a további Látogatók, mind a harmadik személyek irányában.

10.9. A Szolgáltató kizárja a felelősséget minden olyan kárért, amelyet a Látogató, vagy harmadik személy jogellenes tevékenysége, vagy mulasztása okozott bármely Látogatójának, illetve harmadik személynek.

10.10. A jelen ÁSZF alapján a követelések érvényesítésére a Ptk. 6:22. § (3) bekezdése alapján 6 (hat) hónapos elévülési határidő áll rendelkezésre.

 

11. REKLAMÁCIÓS ELJÁRÁS, PANASZKEZELÉS, VITARENDEZÉS

11.1. A Fogyasztó panasza és a reklamáció felvételére és kivizsgálására a kötelező jogszabályoknak megfelelően kerül sor, beleértve a Ptk. és a fogyasztóvédelmi jogszabályok hatályos rendelkezéseit. A Szolgáltató székhelye, a panaszügyintézés helye, levelezési címe, elektronikus levelezési címe, internetes címe és telefonszáma az ÁSZF 1.1 pontjában található.

11.2. A Fogyasztó a Szolgáltatónak a Szerződéssel kapcsolatos magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölheti a Szolgáltatóval. A Szolgáltató a szóbeli panaszt rögtön megvizsgálja, és lehetőség szerint azonnal orvosolja. Ha a Fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát a személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Fogyasztónak átadni, telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni.

Az írásbeli panaszt a Szolgáltató a beérkezését követően harminc napon belül írásban érdemben megválaszolja, és a Fogyasztónak megküldi, elsősorban az általa megadott e-mail címre. A panaszt elutasító álláspontját a Szolgáltató indokolni köteles. A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató a Fogyasztót írásban tájékoztatja arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy a békéltető testület eljárását kezdeményezheti.

11.3. A Szerződés megkötésével vagy teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése érdekében a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő független testülethez, a békéltető testülethez fordulhatnak (A testületek elérhetősége: https://bekeltetes.hu/ címen található). A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület neve: Budapesti Békéltető Testület, székhelye: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310., levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10., e-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu, telefonszám: 06 (1) 488 21 31.

11.4. Egyebekben a jelen ÁSZF-fel vagy a Kiállításokkal kapcsolatos, továbbá a Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatásokra vonatkozó bármely jogvitára esetére hatáskörtől függően a Székesfehérvári Járásbíróság, illetve a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékessége kerül kikötésre.